Bootstrap Logo

Việc từ chức kịp thời và miễn nhiệm cán bộ kỷ luật để duy trì uy tín

AvatarPhương Nguyễn

Nội dung này được Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh khi quán triệt nội dung Quy định số 144 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Sáng 9/4, Quy định 144 cùng Chỉ thị số 35 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, được quán triệt trong Hội nghị toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.

Quy định số 144 cụ thể hóa Kết luận số 21 của Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Trong đó, Quy định 144 nêu cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Tư duy mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng về đạo đức

"Đối với đảng viên, đạo đức là gốc và là nền tảng", ông Nghĩa nhấn mạnh. Ông cũng dẫn lời Bác Hồ khẳng định "Đó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, đó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết có nhiều chỉ thị, nghị quyết xây dựng đảng về đạo đức đã được ban hành và thể hiện tư duy mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144 (Ảnh: Phạm Thắng).

Trong đó, Đại hội Đảng lần thứ XII lần đầu tiên đưa công tác xây dựng đảng về đạo đức ngang hàng với xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng. Đến Đại hội Đảng XIII, một lần nữa. Đảng nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, cả về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và cán bộ.

Đây là tư duy rất mới, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Ông nhấn mạnh các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng đã thực hiện nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể với phương châm "trên trước, dưới sau, trong trước, ngoài sau", học tập đi đôi với làm.

"Nhiều cán bộ, đảng viên là tấm gương đạo đức mẫu mực trong học tập, công tác, lao động, sản xuất và chiến đấu", ông Nghĩa nói.

Dù vậy, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng thẳng thắn chỉ ra một số bất cập như công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa được coi trọng, quan tâm đúng mức; một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự mẫu mực.

"Cá biệt, có một bộ phận cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thậm chí có cán bộ, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, xử lý hình sự, trong đó, có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cao do Trung ương quản lý", ông Nghĩa nêu.

Nguyên nhân căn bản, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, do sự thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, ông nhấn mạnh bên cạnh việc bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, cần có chế tài, hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ sức răn đe, cảnh tỉnh.

Đưa "có lên có xuống" thành việc bình thường trong công tác cán bộ

Ông Nghĩa thông tin thêm, trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp từ khóa XI đến XIII, Đảng đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách quyết liệt thể hiện tinh thần phòng chống tham nhũng, tiêu cực "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Minh chứng rõ nét là các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra, kiên quyết xử lý nghiêm một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan hành vi sai trái diễn ra từ những năm trước và cả sai phạm mới phát sinh.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Phạm Thắng).

Đặc biệt, theo ông Nghĩa, có nhiều cán bộ cao cấp, cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chủ chốt của một số địa phương đã bị khởi tố.

Điểm mới, theo ông Nghĩa, là từ khởi tố ban đầu về hành vi phạm tội kinh tế, cơ quan điều tra đã đi sâu, làm rõ bản chất vụ án, khởi tố hành vi vi phạm về tham nhũng. Ông Nghĩa khẳng định việc này đã tạo bước tiến mới trong phát hiện, xử lý, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, qua điều tra dư luận xã hội do Ban thực hiện, có trên 83% cán bộ, đảng viên, nhân dân khi được hỏi đều đồng tình phải kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực, địa bàn phân công, phụ trách.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh tinh thần phải kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, đưa việc "có lên có xuống, có vào, có ra" dần trở thành văn hóa, việc làm bình thường trong công tác cán bộ. Việc này, theo ông, vừa thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn.

Ngoài ra, theo Trưởng Ban Tuyên giáo, việc phát hiện tham nhũng, tiêu cực ở địa phương tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp.

Trong đó, các cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều cán bộ diện Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý, thể hiện tinh thần kiên quyết, nghiêm minh và tinh thần này được thể hiện từ Trung ương xuống địa phương.

Chưa có bình luận hãy là người đầu tiên bình luận!

First Image

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ