Bootstrap Logo

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Quy định về Bảo Mật:

Thu Thập Thông Tin: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã công khai hoặc tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Quá trình thu thập thông tin này đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Bảo Mật Thông Tin: Mọi thông tin cá nhân sẽ được bảo mật bằng các biện pháp an ninh cần thiết và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi theo quy định của pháp luật.

2. Bản Quyền và Thương Hiệu:

Toàn bộ nội dung và hình ảnh hiển thị trên trang web của Sóng Ngầm là tài sản của Báo Sóng Ngầm và được bảo vệ theo quy định của pháp luật về Sở Hữu Trí Tuệ và các văn bản liên quan khác.
Mọi hành động sao chép, phân phối, xuất bản nội dung hoặc hình ảnh thuộc Sóng Ngầm vì mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ Báo Sóng Ngầm sẽ bị xem là vi phạm quyền sở hữu của Sóng Ngầm.

3. Miễn Trách Nhiệm:

Sóng Ngầm có thể liên kết đến nhiều trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và mọi vấn đề phát sinh từ việc sử dụng các liên kết này.
Quảng cáo của bên thứ ba có thể xuất hiện trên Sóng Ngầm. Mọi trách nhiệm về nội dung của quảng cáo thuộc về nhà quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo, bao gồm các lỗi hoặc thiếu sót.

4. Nội Dung Người Dùng:

Khi bạn gửi bài viết, bình luận hoặc bất kỳ nội dung nào cho chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng nó mà không có bất kỳ ràng buộc nào, bao gồm cả quyền chuyển giao, sử dụng, xuất bản và truyền tải nội dung đó.
Chúng tôi và các đối tác ủy quyền có thể chỉnh sửa hoặc từ chối xuất bản nội dung theo quyết định của chúng tôi hoặc họ. Chúng tôi cũng có thể xóa nội dung bất kỳ lúc nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung người dùng và quyết định xuất bản của chúng tôi hoặc của đối tác ủy quyền.

5. Thay Đổi Điều Khoản và Điều Kiện:

Báo Sóng Ngầm có quyền thay đổi, bổ sung hoặc cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ các điều khoản và điều kiện mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của Sóng Ngầm sau các thay đổi này sẽ được xem là chấp nhận các điều khoản mới.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: [email protected]